Akcijas kods derīgs no 18.04.2022. līdz 12.06.2022.
Nosūtot pieteikumu Jūs piekrītiet, ka starp Jums un SIA "Izdevniecība Rīgas Viļņi" tiek noformēts Jūsu izvēlētā preses izdevuma abonoments. Jūsu dati pieteikumā tiek vākti, lai noformētu, apkalpotu un jums piegādātu preses izdevuma abonementu. Jūsu personas dati tiks apstrādāti tikai un vienīgi abonementa laikā, lai nodrošinātu kvalitatīvu abonementa piegādi. Sīkāku informāciju lūdzu skatīt https://www.zurnali.lv/noteikumi sadaļā Personas dati.